ÜRÜNLER
Yüksek Alkalili Seramik Sınıfı Sodyum Feldspat
Düşük Alkalili Seramik Sınıfı Sodyum Feldspat
Cam Kalite Sodyum Feldspat

KALİTE POLİTİKAMIZ

Şirketimizin temel ilkesi, endüstriyel hammaddeler sektöründe iç ve dış piyasaya, gelişen teknolojiye ve müşteri istek ve beklentilerine uygun olarak hammadde ve hizmet sunmaktadır.

Bu ilkelerin ışığında;

  • Endüstriyel hammaddelerin tükenebilir kaynaklar olduğunun bilincinde olarak, tüm teknik ve teknolojik gelişmeler uygulamaya yönelik olarak takip edilecektir.
  • Madencilik, çevre, orman, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusundaki kanun ve yönetmelikler dikkatle izlenecek ve uygulamaya konulacaktır.
  • Kalite  Yönetim Sistem Şartlarına uyma ve sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi öncelikli hedefimiz olacaktır.
  • Ekonomik ve verimli üretim, yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni maden sahalarının elde edilmesi için araştırma geliştirme çalışmaları desteklenecektir.
  • Maliyetleri, kaliteden ödün vermeden asgari düzeyde tutmak ve ihracatta katma değeri yüksek hammaddeleri değerlendirmek öncelikli hedefimiz olacaktır.
  • Bu ilkelerin uygulanabilmesi için şirket yönetimi, çalışanlarına gerekli eğitim, donanım, güven ve yetki konusunda destek sağlayacaktır.

Aydın - Karpuzlu Karayolu 33. Km. Çaltı Köyü 09500 Çine / Aydın / Türkiye
Tel : +90 256 722 27 00 pbx / Faks : +90 256 722 27 09
sibelcoturkey@sibelco.com

Web Tasarım : Egebilgi 2018